O nas

Stowarzyszenie Razem dla Radomska zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym 22 marca 2004 roku. Wcześniej przez dwa lata działało jako stowarzyszenie zwykłe. Główne cele działalności organizacji to m.in. wspieranie działań na rzecz rozwoju regionu radomszczańskiego, wspieranie i podejmowanie inicjatyw w zakresie samorządności, dobroczynności, ochrony zdrowia, kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Stowarzyszenie Razem dla Radomska realizując swoje zadania wspiera organizacyjnie, rzeczowo i finansowo osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, które realizują cele Stowarzyszenia. Aktywnie współpracuje z wszystkimi tymi, którzy działają na rzecz rozwoju Radomska, uczestniczy w ważnych dla miasta wydarzeniach. Do Stowarzyszenia może należeć każdy, kto chciałby razem działać dla dobra Radomska i regionu.

jacek, 2017-09-12 08:01:58